รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยก คปอ. ถึง ซอยพหลโยธิน 56

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกติดตั้งคานสะพานลอย บริเวณสถานีแยก คปอ. จึงจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกทุกช่องทาง บริเวณแยก คปอ. ถึง ซอยพหลโยธิน 56 โดยให้ผู้ใช้ทางจากฝั่งขาเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพหลโยธิน 56 เพื่อเข้าซอยพหลโยธิน 54/1 และถนนจันทรุเบกษา (ทดแทน) และให้ผู้ใช้ทางจากฝั่งขาออกเลี้ยวขวาแยก คปอ. ไปใช้ถนนจันทรุเบกษา เพื่อเข้าซอยพหลโยธิน 54/1 และซอยพหลโยธิน 56 (ทดแทน) ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ตั้งแต่เวลา 23.00 –  03.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานติดตั้งคานสะพานลอย อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

……………………………………..