“รัฐมนตรีเกษตรฯ!! มอบหมายกรมฝนหลวงฯ ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง!!

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยเหลือ พื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาขาดน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากในฤดูฝนปีนี้ ฝนมีการกระจายตัวค่อนข้างน้อยและ ตกไม่สม่ำเสมอ พร้อมมอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร นอกเขตชลประทาน ซึ่งคาดว่าจะมีน้ำใช้การไม่เพียงพอในหลายพื้นที่

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้อง เกษตรกรในเรื่องการใช้น้ำสำหรับการเกษตร หลังจากที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเข้าสู่ฤดูฝนของ ประเทศไทยในปี 2561 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม แต่ยังคงมีบางช่วงตั้ งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึง กลางเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายตัวของฝนมีน้อยและไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอ สำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือทันทีเมื่อมีการร้องขอ

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการ ฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรทุกภูมิภาคที่ประสบปัญหาดังกล่าว ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีพื้นที่การเกษตร ที่มีฝนตกสะสม 7 วัน (วันที่ 11-17 มิ.ย.61) น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ในบางพื้นที่ของหลายจังหวัดเช่น จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม เป็นต้น จึงได้สั่งการ ให้ทุกหน่วยปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และสภาพอากาศประจำวันอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่ ที่ประสบปัญหา

โดยผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา และขอนแก่น ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ การเกษตรที่ร้องขอ ซึ่งทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร อ.ท่าตะโก อ.ไพศาลี อ.ตากฟ้า อ.เมืองนครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย อ.โกรกพระ อ.ลาดยาว อ.ชุมตาบง อ.เก้าเลี้ยว อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อ.พัฒนานิคม อ.เมืองลพบุรี อ.หนองม่วง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี อ.พระพุทธบาท อ.เสาไห้ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แก่งคอย อ.วังม่วง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีอ.สตึก อ.ลำปลายมาศ อ.หนองหงส์ อ.ชำนิ อ.คูเมือง อ.แคนดง อ.บ้านด่าน อ.เมืองบุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์ และ อ.ท่าตูม อ.ชุมพลบุรี อ.รัตนบุรี อ.เขวาสินรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์รวมถึงมีฝนเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม และ อ.ปทุมรัตต์จ.ร้อยเอ็ด อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนและเกษตรกรมั่นใจว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะปฏิบัติการ ฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามการร้องขอให้ทั่วถึงทุกพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ ประชาชน เกษตรกร และผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสาร สถานการณ์น้ำประจำวัน และขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงแต่ละภูมิภาค เพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร