กรมป่าไม้ ชวนร่วมวิ่งการกุศลในโครงการ “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์” นำรายได้ซื้ออุปกรณ์เตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

23 ตุลาคม 2562 ณ กรมป่าไม้ – นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลจน์” FOREST RUN CHALLENGE โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท แพริเออร์ จำกัด จัดรายการวิ่งการกุศลสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อนำรายได้จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อมอุปกรณ์ในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในภารกิจป้องกันเหตุและเตรียมความพร้อมตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมโครงการ “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท แพริเออร์ จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญร่วมกัน ในการป้องกันรักษาป่า โดยสถานการณ์ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้เตรียมรับมือในการป้องกันไฟป่าที่กำลังจะเกิดขึ้น ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – เดือนเมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควันตามา และส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ เกิดเป็นมลพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ตลอดจนยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท่องเที่ยว จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ทำให้หลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมประชุมหารือ ตลอดจนการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้มีการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม และได้มีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์โดยใช้กลยุทธ 7 ระดับ 1.การบูรณาการโดยการใช้กลไกภาคประชารัฐสนับสนุนการทำงานในระดับจังหวัด 2. ประเมินสถานการณ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โดรน และดาวเทียม 3.วางแผนลดจุดความร้อน (Hot Spot) ในช่วง 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 4.จัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟเข้าระงับเหตุ 5.ระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจากนอกพื้นที่มาเสริม เพื่อมิให้เหตุไฟป่าลุกลาม 6.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7.การบังคับใช้กฎหมาย

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า จากกลยุทธการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ ดังกล่าวจึงได้เกิดเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนในการจัดโครงการวิ่งการกุศล “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลจน์” FOREST RUN CHALLENGE ที่จะจัดขึ้น 3 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมวิ่งการกุศลในโครงการ เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนำมาใช้ในภารกิจ ซึ่งในปัจจุบันด้วยงบประมาณที่มีอย่างจำกัด ภารกิจด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ยังมีความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สามารถช่วยลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ไฟป่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับประชาชนที่สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ WWW.RUNLAH.COM หรือสามารถสอบถาม และติดตามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.forest-run.com และทาง facebook : วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทตามระยะทาง ได้แก่
• ประเภทที่ 1 วิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท
• ประเภทที่ 2 วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 650 บาท
• ประเภทที่ 3 ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท

ผู้ที่เข้าร่วมวิ่งจะได้รับเสื้อ เหรียญที่ระลึก ถุงผ้าลดโลกร้อน กล้าไม้พันธุ์ดีจากกรมป่าไม้ อาหารพร้อมเครื่องดื่มระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล และสำหรับประชาชน
ที่สมัครในประเภท VIP ทุกท่านจะได้รับป้ายเกียรติยศ ทั้งนี้
• กิจกรรมครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ในโครงการ “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์”
ณ วชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
• กิจกรรมครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในโครงการ “แรลลี่ / วิ่งเทรล รักษ์ป่า”
ณ ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
• กิจกรรมทั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ในโครงการ “วิ่ง – ปั่น วันป่าไม้โลก”
ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศในโครงการ “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลจน์” กิจกรรม “ดูแล ผู้ ดูแล”