รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ – แยก คปอ.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกติดตั้งสะพานลอย บริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จึงจำเป็นต้องแจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน  ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกทุกช่องทาง บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ ถึง แยก คปอ. โดยให้ผู้ใช้ทางจากฝั่งขาเข้า เลี้ยวซ้ายแยก คปอ. ไปใช้ถนนจันทรุเบกษา เพื่อเข้าซอยพหลโยธิน 54/1 (ทดแทน) และให้ผู้ใช้ทางจากฝั่งขาออก เลี้ยวขวาแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ ไปใช้ซอยพหลโยธิน 54/1 เพื่อเข้าถนนจันทรุเบกษา (ทดแทน) ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 –  03.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานยกติดตั้งสะพานลอยอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ   รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

…………………………………………………..