สธ.คุมเข้มผู้ประกอบการ จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร ย้ำต้องเป็นไปตามกฎหมาย

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ ร้านกาแฟ ร้านน้ำแข็ง และร้านอาหาร ต้องผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายอารยะ โรจนวาณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และนายพิมาน พูลศรี ผจก.ฝ่ายบริหารธุรกิจร้านคาเฟ่อเมซอน หารือถึงแนวทางการควบคุมมาตรฐานร้านกาแฟ ตั้งแต่ความสะอาดและเครื่องดื่มที่จำหน่ายต้องปลอดภัย ไม่มีสิ่งปนเปื้อน หลังจากพบเศษพลาสติกปนเปื้อนในเครื่องดื่มของร้านกาแฟชื่อดัง

นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  ได้รับมอบหมายจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เชิญผู้บริหารของร้านกาแฟดังกล่าว เข้ามาชี้แจงและวางแนวทางแก้ไขปัญหาหลังจากมีผู้มาร้องเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยร้านกาแฟอเมซอน ยินดีจะส่งพนักงานกว่า 10,000 คน เข้าอบรมผู้สัมผัสอาหารกับกรมอนามัยเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ให้เจ้าของผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท เช่น ผู้จัดการ ผู้ควบคุมดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารต้องเข้ารับการอบรม 6 ชั่วโมง และผู้สัมผัสอาหารที่เป็นผู้เตรียม ปรุงประกอบ จำหน่าย เสิร์ฟ และล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องเข้ารับการอบรม 3 ชั่วโมง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

“กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่ม อาหาร ต้องใส่ใจความปลอดภัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บรักษา การจำหน่ายอาหารให้สะอาดปลอดภัย จัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำแข็ง เพื่อลดอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะปนเปื้อนในเครื่องดื่ม” นายเรวัตกล่าว

ด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีดังกล่าวพบว่าเป็นการปนเปื้อนพลาสติกที่อยู่ในเนื้อน้ำแข็ง กระทรวงสาธารณสุขจะประสานหน่วยงานท้องถิ่นให้คุมเข้มโรงงานผลิตน้ำแข็ง ซึ่งทุกโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อน หากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

“ผู้ประกอบการต้องทราบแหล่งผลิตน้ำแข็งและต้องเลือกซื้อจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐานของ อย. รวมถึง การขนส่ง และการจัดเก็บให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ช้ำ” แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าว

………………………………………………….