ผนึกกำลังส่งต่อองค์ความรู้

ดร.อธิปัตย์ บำรุง (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแลสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park และศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งต่อองค์ความรู้” เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งต่อและส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ทันสมัย หวังสร้างทางเลือกในการเรียนรู้ให้เยาวชนและคนไทยทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยนำข้อมูลงานวิจัย หนังสือ สื่อจากทาง สกว. มาเผยแพร่ทั้งในพื้นที่ส่วนบริการ ชั้น 8 อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และให้กับหน่วยงานเครือข่ายของอุทยานเรียนรู้ TK park ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น