“โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ”

20 ต.ค. 2562 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครดำเนินโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ร่วมกับพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ได้จัดทำพิธี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในโอกาสวันอายุวัฒนะมงคลครบรอบ 70 ปี 50 พรรษา

โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้คัดเลือกเกษตรกรมารับมอบโค จำนวน 14 ราย โดยแบ่งเป็น
1.วันที่ 20 ต.ค.62รับมอบโค 8 ตัว เกษตรกร 8 ราย
2.วันที่ 21 ต.ค.62 รับมอบโค 6 ตัว เกษตรกร 6 ราย
ณ วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร