“สาธิต” ผุดโครงการ “อสม.ชวนขยับ” รณรงค์ออกกำลังกายสร้างสุขภาพลดโรค

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ออกกำลังกาย โครงการ “อสม.ชวนขยับ” ให้อสม.1 คน ชวนคนมาร่วมออกกำลังกาย 10 ครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพ ลดโรค ชะลอความแก่ ยืดอายุให้ยืนยาว

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ อสม.อำเภอพุทธมณฑลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ว่า จากสถิติกรมอนามัยพบคนไทยโดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่ไม่รวมการนอนสูงถึงเกือบ 14 ชั่วโมงต่อวัน เช่น การนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ การใช้คอมพิวเตอร์ การนั่งคุยกับเพื่อน การนั่งหรือนอนดูโทรทัศน์ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีน้ำหนักเกินและเกิดโรคอ้วน ทำให้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และมะเร็งบางชนิด ดังนั้นหากส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า โครงการ “อสม.ชวนขยับ” ให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 1 คนรับผิดชอบชวนคนมาร่วมออกกำลังกาย 10 ครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองในรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ละวัยโดยวิธีง่าย เช่น เดิน วิ่ง รำไทเก็ก หรือคีตะมวยไทย เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที

“ผมเชื่อว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งดีจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในเด็ก รักษาความแข็งแรงของกระดูกในวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโต ชะลอความเสื่อมของกระดูกในช่วงวัยสูงอายุ อีกทั้งยังช่วยในการย่อยและดูดซึมอาหาร ลดท้องอืดท้องเฟ้อ ระบบขับถ่ายดีขึ้น ลดความอ้วน มีสมาธิในการทำงานดีขึ้น ช่วยรักษาโรคซึมเศร้า ลดความเครียด นอนหลับได้ดี ชะลอความแก่ ยืดอายุให้ยืนยาวด้วย” ดร.สาธิตกล่าว