รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 132

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 132 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง วันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 132 ถึงซอยลาดพร้าว 130/1 ทั้งฝั่งขาเข้า และขาออก ระยะทางประมาณ 180 เมตร ในวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 –   04.00 น. เพื่อติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตคานทางวิ่ง (Guideway Beam) ของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า  สายสีเหลืองฯ โดยจะจัดช่องทางพิเศษทดแทน 1 ช่องทาง ในบริเวณดังกล่าว จึงขอให้ผู้ใช้ทางทั้งฝั่งขาเข้า และขาออก ใช้ช่องทางสลับกันไปตามสัญญาณจราจรจากเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น  หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com

———————————————————————————-