ชป. ลงพื้นที่ขุดเปิดทางระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรในเขตอำเภอเมืองตรัง

กรมชลฯร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินเปิดทางระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังสำเร็จ

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีชาวบ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง ร้องขอให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขุดคลองระบายน้ำ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ที่ผ่านมานั้น กรมชลประทานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วพบว่า สาเหตุน้ำท่วมขังไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด แต่เนื่องจากปัจจุบันเจ้าของที่ดินที่มีเขตติดต่อกับคลองระบายน้ำและอาคารรับน้ำ ได้ทำการถมที่ดินของตนเอง จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถระบายน้ำจากในพื้นที่ลงสู่อาคารรับน้ำได้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าว

ในวันที่ 19 ต.ค.62 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าของที่ดินที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังที่ดิน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังร่วมกัน โดยได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงเปิดทางระบายน้ำเพื่อให้สามารถระบายน้ำท่วมขังออกไปได้ ซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินด้วยดี จึงสามารถดำเนินการขุดเปิดทางระบายน้ำแล้วเสร็จ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้