องคมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมปล่อยพันธ์ุปลา ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 100,000 ตัว โอกาสนี้คณะจิตอาสา เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดและเก็บเศษวัชพืช ณ เขื่อนแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรมฝนหลวง และประวัติศาสตร์เมื่อครั้งรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการทรงบัญชาการปฏิบัติการฝนหลวง สาธิตแก่นักวิทยาศาสตร์ชาวสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515 ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการสาธิตการทำฝนหลวงในครั้งนั้น ถือเป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีฝนหลวงที่พัฒนามาเป็นการทำฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตภัยแล้งนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ในส่วนของกรมชลประทาน ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่แก่งกระจาน โดย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและ บำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมบรรยายข้อมูลให้แก่องมนตรีได้รับทราบ พร้อมทั้งนำคณะองคมนตรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร์ในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำปัจจุบัน 563.155 ลบ.ม. มีปริมาณการส่งน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี2562/2563 รวม 476.148 ลบ.ม. ซึ่งมีน้ำเพียงพอต่อการใช้น้ำได้ถึงต้นฤดูฝน ปี 2563  สร้างความยั่งยืนให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไป

………………………………………..