รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ฯ จ.เพชรบุรี  เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงน้ำหลาก

วันที่ 18 ตุลาคม 62 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลงพื้นตรวจสอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมบรรยายข้อมูลโครงการฯ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มพื้นที่อ่างเก็บน้ำสำหรับช่วยบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนให้ลดลง ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

……………………………..