กรมที่ดิน บริการข้อมูลที่ดินเพื่อประชาชน ค้นหาตำแหน่งที่ดินทั่วประเทศ ฟรี ผ่านแอพพลิเคชั่น LandsMaps สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลที่ดิน ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดินทั่วประเทศ ฟรี โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LandsMaps ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ IOS และ Androids ซึ่งประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลที่ดินได้ด้วยตนเอง ได้แก่ รูปแปลงที่ดิน ตำแหน่ง (หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล-อำเภอ-จังหวัด ) เนื้อที่ (ไร่ งาน ตารางวา) สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จากภาพดาวเทียม และ Street view  ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินโฉนดที่ดินรายแปลง ข้อมูลการเดินทางไปสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบโฉนดที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดแปลง ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ระยะเวลารอการรังวัด (คิวรังวัด) พื้นที่ใช้ประโยชน์ตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้ทั่วประเทศ

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า กรมที่ดินได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ดินของประชาชน จำนวน  4 ช่องทาง ได้แก่ 1) ทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th  2) ทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ด้วย Application LandsMaps 3) จุดบริการประชาชนในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ 4) ผ่านตู้ Kiosk ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน และสามารถทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

…………………………….