ออป. “ร่วมปลูกต้นไม้” เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

               นายวิเชียร พลพงษ์ หัวหน้างานสวนป่ากาบเชิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครูนักเรียน และราษฎรตำบลโคกตะเคียน ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องใน  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งมน ป่าบักได ป่าตาเบา แปลงที่ 3  บ้านโนนทอง ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา