เจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรภูฏาน  เข้าศึกษาดูงานด้านห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นำคณะเจ้าหน้าที่จาก “The Commercial Agriculture and Resilient Livelihoods Enhancement Programme (CARLEP), Ministry of Agriculture and Forests” ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 17 รายเข้าศึกษาดูงานด้านห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย (Dairy Value Chain Study Visits in Thailand) ณ สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  โดยมีคุณสุภัคสิริ โพธิ์คุณากร ผู้จัดการสหกรณ์ฯพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นพกิจ กองเอียด  เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ และนำคณะภูฎาน เข้าศึกษาดูกิจการโรงงานแปรรูปน้ำนม พร้อมทั้งสาธิตการแปรรูปไอศครีมและนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม

…………………………….