ออป.ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ

                นายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ หัวหน้างานสวนป่าแม่ทรายคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ออป. เหนือบน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเจริญเติบโตของกล้าไม้สัก พร้อมให้คำแนะนำเทคนิค การปลูก ดูแลบำรุงรักษาต้นสักในพื้นที่กรรมสิทธิ์และสิทธิการครอบครองของเกษตรกรเข้าร่วม  “โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปี 2560 และ 2561 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้”  ในตำบลนิคมพัฒนา และตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา