รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าว “งานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย”

14 มิถุนายน 2561 นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงาน(มหกรรมสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย) จังหวัดปทุมธานี  ณ ห้องวายุภักษ์ 7 (ชั้น 5) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในการ (แถลงข่าว) “งานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” โดยคณะนางละออง ชื่นฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก และชมการสาธิตเมนูสุขภาพจากบัวปทุม โดยเชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ (น้ำกลีบบัว น้ำรากบัว สลัดบงกช วุ้นบัวหลวง เมี่ยงบัวหลวงโบราณ มูสโลตัส และเจลลี่รากบัว) เสริมสร้างความแข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร