ปตท. รับโล่ ช่วยงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปี 2562

เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มอบโล่รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช   ประจำปี 2562 แก่ นางณภัค กรรณสูต  ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในการปลูกและฟื้นฟูป่าของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยพิธีมอบโล่จัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี

ทั้งนี้ ในปี 2561 ปตท. มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ รวมถึงยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาชุมชนรอบแปลงปลูกป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อาทิ การส่งเสริมการปลูกพืชเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะยาว ได้แก่ กาแฟ อะโวคาโด แทนการปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเกษตรระยะสั้นอีกด้วย