ก.เกษตรฯ เปิดกิจกรรม Kick Off การปลูกพืช เพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การปลูกพืช เพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี นายรุ่งชัย โรจน์ชัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ข้าราชการ ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่คอยให้การต้อนรับ ณ หมู่ 11 บ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ภายในงานเปิดกิจกรรม Kick Off  ดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเกษตรกร ปลูกพืชปุ๋ยสดในแปลงนา ทั้งยังได้มอบเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด ให้แก่เกษตรกร และผู้ร่วมงาน จำนวนกว่า 173 ราย และมอบข้าวสารให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกร จำนวนกว่า 400 ชุด อีกทั้งมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ( ส.ป.ก 4-01 ) จำนวนกว่า 50 ราย

…………………………………..