ก.แรงงาน ตั้งวอร์รูม จัดมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัยแบบเบ็ดเสร็จ

ก.แรงงาน จับมือภาครัฐและเอกชน ตั้งวอร์รูม จัดมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเปิดคอร์สฝึกอาชีพสร้างงานบรรเทาความเดือดร้อนหลังพ้นวิกฤต

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากผลกระทบพายุโซนร้อน ‘โพดุล’ ที่เข้าปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสาน ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ร่วมถึงให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตามรูปแบบประชารัฐ โดยเฉพาะความช่วยเหลือหลังน้ำลด

นายสุชาติ ยังกล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนั้น ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำชับให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประสานกับผู้นำชุมชน สำรวจความเสียหายของทรัพย์สิน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ในบางสาขา เช่น สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน สาขาช่างปูกระเบื้อง สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า สาขาช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว รวมถึงสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย

อธิบดีกพร. กล่าวต่อไปว่า สำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้มอบหมายให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้รับรายงานด้วยว่า สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ทุกเดือน ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม ฯลฯ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร อาทิ เครื่องตัดหญ้า ปั้มน้ำ ดังนั้นพี่น้องประชาชนสามารถเข้ารับบริการดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง สามารถติดตามข่าวสารการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ได้ที่สพร.หรือสนพ.ทุกจังหวัด สำหรับผู้สนใจฝึกอาชีพสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในพื้นที่บริการของท่าน หรือสายด่วน 1506 กด 4 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ยังร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหางาน การดูแลด้านสวัสดิการสังคมให้กับแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ หากต้องการให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506” อธิบดี กพร. กล่าวทิ้งท้าย