กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ไต้ฝุ่นฮากิบิส ประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์หลังจากไต้ฝุ่นฮากิบิสพัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชิวิตหลายราย และส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนมากกว่า 425,000 หลังคาเรือน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ทั้งสามแห่งในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ กรุงโตเกียว นครโอซากา และเมืองฮิโรชิมา ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งประเมินผลกระทบ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกในภาพรวมมากนัก เนื่องจากญี่ปุ่นมีการเตรียมการรับมืออย่างดีทั้งการก่อสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำ รวมถึงท่าเรือและสนามบินหลักของญี่ปุ่นซึ่งยังดำเนินการได้ปกติ และเขตเมืองหลัก โตเกียว โอซากา ฟูกูโอกะ ไม่ได้ผลกระทบใดๆจากไต้ฝุ่นมากนัก

ทั้งนี้ สคต ณ กรุงโตเกียวแจ้งว่า ญี่ปุ่นมีแนวโน้มนำเข้าสินค้ากลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเพื่อซ่อมแซม และฟื้นฟูประเทศ

นอกจากนี้ญี่ปุ่นน่ามีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อทดแทนที่เสียหายไป จึงเป็นโอกาสของสินค้าไทยในการส่งออกเพิ่มเติม โดยกรมจะดำเนินการจัดคณะผู้แทนการค้าจากญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมงาน Style Bangkok ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-21 ตุลาคมนี้ รวมถึงเข้าร่วมงาน Sourcing Forum ที่กรมจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกัน

สำหรับมูลค่าการค้าทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในปี 2561 ไทยและญี่ปุ่นมีมูลค่าการค้ารวม 60,193 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ11.22 โดยไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 9 ของญี่ปุ่น

*********************
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์