“อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย บูรณาการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)”

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอ​เวียงเชียงรุ้ง ด่านกักกันสัตว์เชียงราย กองร้อยอาสาฯอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กำนันตำบลดงมหาวัน ตำบลทุ่งก่อและตำบลป่าซาง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจัดเวร ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จำนวน 4 จุดได้แก่

1.ที่จุดตรวจชั่วคราวสามแยกบ้านไทรงาม ตำบลดงมหาวัน ชรบ.หมู่ 7
2.จุดตรวจสามแยกดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ ชรบ.หมู่ 1
3.จุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ด่านกักเชียงราย
4.จุดตรวจหน้าวัดป่าซางบุญนาค ตำบลป่าซาง ชรบ.หมู่ 15

??ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำผิด??

??ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย??