เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน…พาไปรู้จักวัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรีและนมัสการองค์หลวงพ่อในโบสถ์หรือพระพุทธศิลาศักยมุนี

วันนี้พี่หนุ่ม-สุทนมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับ ขอเริ่มต้นการเดินทางไปเที่ยว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มาเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 และไปที่วัดขนอนหนังใหญ่ วัดนี้ติดแม่น้ำแม่กลอง และบริเวณวัดนี้เคยเป็นด่านจัดเก็บภาษีเรือสินค้าที่ผ่านเข้าไปส่งสินค้าในเมืองกาญจนบุรี เรียกด่านขนอน (ด่านเก็บภาษีอากร) สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สำหรับวัดขนอนหนังใหญ่สร้างขึ้นมาในปี 2327 ในสมัยกรุงธนบุรี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างวัดนี้ และแต่เดิมเป็นป่าไม้หรือป่าหนาทึบยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากเช่นลิง และนกหลากหลายชนิดโดยเฉพาะนกกามีมากอาศัยเกาะตามกิ่งไม้มีทั้งป่าไม้แดง ไม้เต็งรังและไม้ยางเป็นต้น ดังนั้นเมื่อสร้างวัดขึ้นมาแล้วชาวบ้านเรียกวัดป่ากานอนโปราวาสและต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เสด็จเยี่ยมราษฎรทางชลมารคตามแม่น้ำแม่กลองถึงชุมชมชาวจีนริมแม่น้ำแม่กลองและทรงทอดพระเนตรตามวัดต่าง ๆ มีต้นโพธิ์อยู่หลายวัด จึงทรงโปรดฯ พระราชทานชื่อตลาดแห่งนี้ว่าโพอาราม และตลาดโพอารามมีชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนเพื่อค้าขายกันมากเมื่อพูดคุยหรือถามไถ่กันชาวจีนออกสำเนียงไม่ชัดเจน คำว่าโพอาราม โพอารามก็เพี้ยนมาเป็นโพธารามถึงทุกวันนี้ฮ่า ๆ เป็นเช่นนี้เอง ส่วนวัดป่ากานอนโปราวาส ต่อมาล้นเกล้ารัชกาลที่5 ทรงโปรดฯให้ข้าราชบริพารตรวจวัดต่าง ๆ ในเขตโพธารามสมัยนั้นหลวงปู่กล่อมเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ากานอน หลวงปู่กล่อมเห็นว่าชื่อวัดนี้ไม่เพราะก็เลยเปลี่ยนมาชื่อวัดขนอนหรือชาวบ้านบอกว่าอาจจะเรียกเพี้ยนก็เป็นไปได้นะครับ เพราะคำว่าวัดกานอนอาจจะเพี้ยนมาเรียกชื่อวัดขนอนได้เช่นกัน และต่อมาทางวัดขนอนได้อนุรักษ์หนังใหญ่ไว้เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังใหญ่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 ก็เลยทำให้วัดขนอนมีสร้อยต่อท้ายว่าวัดขนอนหนังใหญ่ถึงปัจจุบันนี้แหละ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยววัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 1.เยี่ยมชมอุโบสถและใบเสมารอบอุโบสถส่วนภายในอุโบสถประดิษฐานองค์พระประธานคือหลวงพ่อศิลาศักยมุนีพระพุทธรูปเก่าแก่คู่กับวัดนี้มาตั้งแต่สร้างวัด 2.ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของหนังใหญ่ในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหนังใหญ่ 3.นมัสการขอพรหลวงปู่กล่อมอดีตเจ้าอาวาสผู้ริเริ่มอนุรักษ์หนังใหญ่ 4.ทุกวันเสาร์ อาทิตย์มีตลาดด่านขนอนและการแสดงหนังใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยครับ สำหรับวัดขนอนหนังใหญ่น่าเดินทางไปเที่ยวมากและพาน้อง ๆ ไปศึกษาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังใหญ่และเยี่ยมชมอุโบสถโดยเฉพาะใบเสมาเก่าแก่มากหาชมได้ยากและนมัสการองค์หลวงพ่อในโบสถ์หรือพระพุทธศิลาศักยมุนีและชาวบ้านเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ครับ ท่านที่สนใจจะเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในเขต จ.ราชบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชบุรี โทรศัพท์ 032-919176 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.

#เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน
#รักษ์เที่ยว #รักษ์ทะเลไทย
#รักษ์สุมทรสงคราม #รักษ์ตัวเองนะ
#คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel
#เที่ยวเพลิน #tourismlocallife
#STNewsThailand
#จังหวัดราชบุรี #วัดขนอนหนังใหญ่ #โพธาราม