ปปง. ขายทอดตลาดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ พระเครื่องชุดใหญ่ 16 ตุลาคมนี้

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 25/2562 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และพระเครื่อง จำนวน 157 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ อาทิเช่น

 1. สร้อยคอทองคำ ลายสี่เสาลงยากระเทาะ น้ำหนัก 14.4 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 18,350 บาท
 2. กำไลข้อมือทองคำเจือประดับเพชร 18 ลูก น้ำหนัก 13.7 กรัม จำนวน 1 อัน ราคาเริ่มต้น 51,000 บาท
 3. เหรียญพระทองคำเจือ หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ น้ำหนัก 2 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 14,600 บาท
 4. แหวนทองคำเจือประดับเพชร 2 ลูก และพลอยสีแดง 3 เม็ด น้ำหนัก 1 กรัม จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท
 5. ต่างหูทองคำเจือประดับเพชร 2 ลูก น้ำหนัก 2.4 กรัม จำนวน 1 คู่ ราคาเริ่มต้น 38,200 บาท
 6. ตระกรุดโลหะหุ้มทองคำเจือหัวท้าย น้ำหนัก 7 กรัมจำนวน 1 อัน ราคาเริ่มต้น 7,300 บาท
 7. พระกริ่งเลี่ยมกรอบทองคำเจือ น้ำหนัก 8 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 8,000 บาท
 8. รูปหล่อชูชกเลี่ยมกรอบทองคำเจือ น้ำหนัก 14.9 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท
 9. ระฆังเลี่ยมกรอบทองคำเจือ น้ำหนัก 8 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 25/2562 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
 • สายด่วน ปปง. 1710 หรือ
 • QR Code

…………………………………………….