ชป.ชี้แจงฝายคอที่ขุมยวม จ.แม่ฮ่องสอน ยังแข็งแรงดี

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่ง และเกิดน้ำกัดเซาะฝายกั้นน้ำยมที่เพิ่งสร้างมาได้เพียง 1 ปี พังเสียหาย นั้น

ดร.ทวีศักดิ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นว่า สาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอขุนยวมต่อเนื่องเป็นเวลานาน เมื่อคืนวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา วัดปริมาณฝนได้ประมาณ 57 มิลลิเมตร เป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลล้นตลิ่งลําน้ำยวม ในช่วงเช้าของวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง 2 ฝั่งของลำน้ำยวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบบางส่วน น้ำได้ไหลหลากลงสู่อาคารบังคับน้ำคอ พร้อมระบบส่งน้ำ ที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างไว้ มีลักษณะเป็นฝายกั้นลำน้ำยวม ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม  โดยน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาได้พัดเอาท่อนซุง เศษซากวัชพืชและผักตบชวาไหลมาติดหน้าฝายจำนวนมาก ทำให้ฝายได้รับความเสียหายบางส่วน ที่เป็นเฉพาะงานดินเท่านั้น ส่วนตัวฝายที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ตัวฝายและอาคารประกอบยังอยู่ในสภาพแข็งแรงพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ     มีเพียงคันดินด้านข้างฝายที่ถูกกัดเซาะจากน้ำที่ไหลล้นมาจากทางด้านเหนือน้ำ ซึ่งในเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการซ่อมแซมคันดิน พร้อมกับนำท่อนซุงและเศษวัชพืชออกจากบริเวณหน้าฝายแล้ว จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

*************************************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์