“หม่อมเต่า” ห่วงใยแรงงานไทยในญี่ปุ่น จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นฮากิบิส

รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยในญี่ปุ่น กำชับฝ่ายแรงงานฯ ในญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์พายุฮากิบิสอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือหากได้รับผลกระทบ และขอให้แรงงานปฏิบัติตามคำแนะนำจากภาครัฐ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น จากพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ได้มีประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่น หมายเลข 19 (Hagibis) ซึ่งขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เขตคันโต (โตเกียวและพื้นที่โดยรอบ) และเขตโตไก (ชิซึโอกะและพื้นที่โดยรอบ) ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้รับแจ้งจากอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นว่า มีแรงงานไทยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 6,300 คน ทั้งนี้ จึงได้กำชับให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งออกประกาศแจ้งเตือนแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมถึง ประสานกับองค์กรต่างๆ ที่ทำหน้าที่ดูแลแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้แจ้งเตือนแรงงาน และร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากข้อมูลของกรมการจัดหางานพบว่า ขณะนี้มีแรงงานไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 8,113 คน

รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ขอให้ครอบครัวของแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นมั่นใจได้ว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยและพร้อมให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ และขอให้แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นยังสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทาง TOEA Mobile Application ของกรมการจัดหางาน เพื่อจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
ทั้งนี้ หากครอบครัวของแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์พายุ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506