รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนรัชดาภิเษก บริเวณเชิงสะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนรัชดาภิเษก บริเวณเชิงสะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าวตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ในช่องจราจรช่องที่ 2 (นับจากเกาะกลาง) บนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า บริเวณเชิงสะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 50 เมตร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.  โดยมีผลให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง และให้ใช้ทางเดิน(ชั่วคราว) บริเวณ 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) ทดแทน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น  โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com  และไลน์แอด : @mrtyellowline