รฟม. มอบใบประกาศเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสายสีเหลืองฯ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 โดยมอบรางวัลชมเชย ให้แก่ 1) บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณช่วงสถานีเมืองทองธานี และช่วงสถานีราชภัฏพระนคร 2) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ ช่วงสถานีศรีนครินทร์ 38 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้รับสัมปทานในการปฏิบัติงาน  ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยความเอาใจใส่ คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชนและสังคม และรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไป

_________________________________