ชป.ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมชลประทาน ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ณ ศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพการทลายของตลิ่ง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่มีความเสียหายชัดเจน จำนวน 4 จุด ในบริเวณพื้นที่ ต. จาระแม อ.เมือง และ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ โดยกรมชลประทานได้เสนอแนวทางการผันน้ำจากการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ประสบภัย ณ บริเวณวัดท่ากกแห่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี