อ.อ.ป. ร่วมหารือ กรมอุทยานฯ หาแนวทางในการดูแลลูกช้าง ‘ชบาแก้ว’

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มอบหมายให้ น.สพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่วมหารือกับนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทีมสัตวแพทย์ กรมอุทยานฯ ถึงแนวทางในการดูแลลูกช้าง “ชบาแก้ว” ที่พลัดหลงจากโขลง ซึ่งผลจากการประชุม ได้สรุปว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ และพันธุ์พืช จะดูแลลูกช้างชบาแก้วที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เนื่องจากยังเป็นลูกช้างเล็ก เกรงว่าหากเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงอาจป่วยและติดเชื้อโรคได้ง่าย และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง ช่วยประสานงานปางช้างเอกชน เพื่อหาแม่รับให้กับลูกช้างชบาแก้วอีกทางหนึ่ง

ในเบื้องต้น น.สพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ผู้แทน อ.อ.ป. ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ กรมอุทยานฯ ตรวจสุขภาพของลูกช้างชบาแก้ว ซึ่งสุขภาพโดยรวมถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งในโอกาสนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการดูแลลูกช้างชบาแก้วให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว โดยมีนายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาการผู้อำนวยการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เป็นผู้รับมอบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

………………………………………………………