จัดทัพโคเนื้อไทย ไป สปป ลาว

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และทีมงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ระหว่าง บริษัทสยาม บีฟ จำกัด กับ XP Trading  Lao-Chine  Co., Ltd. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยมีนายวิสาห์ พูลศีรีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพรพล เอกอรรถพร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ ก.พาณิชย์ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ ก.ศึกษาธิการ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการ ก.เกษตรฯ เป็นสักขีพยานฝ่ายไทย มีนายบุญถอง โสภาวรรณดี เอกอัครราชทูตที่ปรึกษา (เศรษฐกิจและพาณิชย์) สปป ลาว เป็นเกียรติทางฝ่ายลาว พร้อมด้วยเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ สมาชิกเครือข่ายโคเนื้อไทย ประมาณ  80 ท่าน จากทั่วประเทศ

นับเป็นรถไฟทางการค้าโคเนื้อขบวนแรกที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบายโคเนื้อสร้างชาติของรัฐบาล สิ่งที่ภาคส่วนต่างๆ จะช่วยกันผลักดันต่อไป คือการส่งเสริมการศึกษาด้านโคเนื้อในวิทยาลัยเกษตรฯ การเชื่อมโยงส่งเสริมด้านการตลาดโดย ก.พาณิชย์ การส่งเสริมยกระดับการเลี้ยงและพัฒนาการผลิตโคเนื้อโดย ก.เกษตรฯ การอำนวยการทางด้านสินเชื่อ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศไทย-ลาวในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย

………………………………………..