อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดงาน กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย รวมใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัครศิลปิน

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย รวมใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัครศิลปิน พร้อมนำกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัครศิลปิน (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) และปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ศิลปินแห่งชาติ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วมงาน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการสาธิตและกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง แม่ผ่องศรี วรนุช การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์  ศิลปินแห่งชาติและคณะ การแสดง ศิลป์ กวี คีตา โดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ อ.ธงชัย รักปทุม อ.ชมัยพร บางคมบาง  อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี  และการแสดงจากหน่วยงานเครือข่าย อาทิ การแสดงรำถวายพระพร รำลึกอัครศิลปิน นางสาวอาภาศิริ แจ้งกระจ่างการแสดงรำลึกอัครศิลปินอยู่ในใจของเราเสมอ โรงเรียนคลองห้า การแสดงลิเก นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ ศิลปินแห่งชาติและคณะและการแสดงโปงลาง รำลึกอัครศิลปิน โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสาธิต ทางวัฒนธรรม ได้แก่ สาธิตการสร้างสรรค์ศิลปะกราฟฟิตี้ การระบายสีปูนปลาสเตอร์  การวาดภาพเหมือน  การทำภาพพิมพ์ รำลึกอัครศิลปิน การวาดภาพด้วยสีน้ำ การถักโครเชต์และนิตติ้ง ฯลฯ

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ถวายพ่อ นำโดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติและผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพ่อบริเวณสระน้ำด้านหน้าหออัครศิลปิน

………………………………………..