ชาวไทยมุสลิม ร่วมพิธีละหมาดเนื่องในวันตรุษอีดิลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1439 หรือวันอีด ณ มัสยิดท่าอิฐ นนทบุรี

วัันที่  15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บรรดาพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนกว่า 5,000 คน เดินทางมาพร้อมบุตรหลานเพื่อมาร่วมพิธีละหมาด เนื่องในวันตรุษอีดิลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1439 หรือวันอีด ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนเชาวาล เดือน 10 ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นวันออกบวช หลังจากสิ้นสุดช่วงเดือนรอมฎอน สำหรับวันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจำปี ชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมไทยพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ในวันอีดีลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ บริจาคทานแก่คนยากจนอนาถา และในวันฮารีรายอพี่น้องชาวไทยมุสลิม จะเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อน ญาติพี่น้อง เพื่อจะได้ขออภัยต่อกัน

Cr.ภาพข่าว อบต.ท่าอิฐ : #พรหมพร : ส.ปชส.นนทบุรี