กฟผ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กฟผ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะครบรอบ 3 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

สำหรับกิจกรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ประกอบด้วย นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป สวดธัมมนิยาม ธรรมคาถา  ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม และนั่งเจริญจิตภาวนา เป็นระยะเวลานาน 9 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ กฟผ. ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน โดย กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป