รองนายกฯ ฉัตรชัย ชี้ แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านสาธารณสุขทางทะเล ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย ชื่นชมแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านสาธารณสุขทางทะเลไม่ถึง 3 เดือนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอาการรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตสูงจากน้ำหนีบและจมน้ำ 6 คนรอดชีวิตกลับประเทศได้ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว สนับสนุนมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ทำแผนปฏิบัติการบูรณาการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ สาธารณสุขทางทะเล ปี 2561-2564 โดยในระยะที่ 1 ระหว่างปี 2561-2562 ได้สร้างระบบกู้ชีพ/กู้ภัยทางทะเล และระบบบริการมาตรฐานสากล ใน 5 จังหวัดติดทะเลที่มีชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี ด้วย 9 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1.การจัดตั้งหน่วยการแพทย์บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง 2.สร้างระบบความปลอดภัยบนชายหาด       นำร่อง 10 แห่ง 3.สร้างระบบความปลอดภัยบนเรือ จัดอบรมพนักงานบนเรือ 4.ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ/ศูนย์สั่งการระดับจังหวัด 5.ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ/ศูนย์สั่งการระดับภาค  6.พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขทางทะเล 7.โครงการแพทย์ทางไกล  8.สร้างเครือข่ายและพัฒนามาตรฐานสถานบริการติดทะเล และ9.พัฒนาบุคลากรในสถานบริการติดทะเล

ผลการดำเนินงานในระยะแรกของเรือกู้ชีพที่ได้ร่วมปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจจังหวัดพังงา ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และสิมิลัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2561 มีผู้รับบริการ 981 คน เป็นชาวต่างชาติร้อยละ 80 การบาดเจ็บร้อยละ 52 ได้แก่ จมน้ำ/น้ำหนีบ ลื่นล้ม มีบาดแผลจากใบพัดเรือ/ หิน /หอย ที่เหลือเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาการรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตสูงจากน้ำหนีบและจมน้ำจำนวน 6 คนรอดชีวิตกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย

“แผนสาธารณสุขทางทะเลเป็นเรื่องใหม่ที่น่าชื่นชม มีการทำแผนพร้อมการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งแผนพัฒนา นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเป็นการดูแลสุขภาพของคนในประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ชื่นชอบทะเลอ่าวไทยและอันดามัน นำรายได้มหาศาลเข้าประเทศ การสร้างมาตรฐานความปลอดภัย เมื่อเกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขึ้นทางทะเลมีระบบมีหน่วยงานรองรับ จะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว   และเป็นการช่วยสนับสนุนมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศอีกทางหนึ่ง” พลเอก ฉัตรชัยกล่าว

ทั้งนี้ แผนสาธารณสุขทางทะเลเป็น 1 ใน แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย  4  แผนงาน  ได้แก่ แผนสาธารณสุขเขตพื้นที่เฉพาะ : ประชากรต่างด้าว (Migrant Health)  แผนสาธารณสุขชายแดน (Border Health) แผนสาธารณสุขระเบียงเศรษฐกิจ (EEC Health) และสาธารณสุขทางทะเล (Marine Health) รองรับนโยบายการพัฒนาของประเทศ