ถิรไทย…มากกว่าพลังงานไฟฟ้า คือ…ความเป็นหม้อแปลงของคนไทย

นายอวยชัย ศิริวจนา ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าอันดับหนึ่ง ของประเทศ ให้การต้อนรับ รศ.พูลพร แสงบางปลา  ศาสตราภิชานของวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลาง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และห้องทดสอบที่ได้รับการรับรองISO/IEC17025  พร้อมได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และชื่นชม บริษัทในฐานะเป็นผู้ผลิตของคนไทย ที่สามารถผลิตหม้อแปลงที่มีมาตรฐานเพื่อการทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยสามารถผลิตหม้อแปลงขนาดใหญ่ ถึง 333 MVA ระดับแรงดัน 525 kV ครอบคลุมระบบไฟฟ้าของประเทศและ Asian Power Grid ทั้งระบบ ทั้งยังส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ นำเงินตราเข้าประเทศด้วย เข้าเยี่ยมชม ณ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้