ขายทอดตลาด ปปง. คึกคัก ยานพาหนะขายดี ไฮไลท์ที่ Vespa ราคาเริ่มหลักหมื่น จบการประมูลหลักแสน

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 23/2562 และครั้งที่ 24/2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ สิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด สิทธิเรียกร้อง ในสัญญาเช่าห้องชุดระยะยาว และยานพาหนะ รวมจำนวน 83 รายการ โดยสามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินได้จำนวน 41 รายการ โดยรายการที่น่าสนใจ เช่น

 1. 1. รถบดถนน ยี่ห้อ SAKAI แบบ/รุ่นรถ R2S สีเหลือง จำนวน 1 คัน จบการประมูล 795,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 650,000 บาท
 2. รถแทร็กเตอร์ ยี่ห้อ WIRTGEN แบบ/รุ่นรถ RX4500 สีขาว-ส้ม จำนวน 1 คัน จบการประมูล 24,750,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 16,000,000 บาท
 3. รถบดถนน ยี่ห้อ SAKAI แบบ/รุ่นรถ SW850 สีเหลือง จำนวน 1 คัน จบการประมูล 1,270,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 900,000 บาท
 4. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ LAND ROVER รุ่น DISCONERYMPI สีเหลือง จำนวน 1 คัน จบการประมูล 402,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 100,000 บาท
 5. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ MERCEDES BENZ จำนวน 1 คัน จบการประมูล 3,200,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 2,800,000 บาท
 6. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ VESPA จำนวน 1 คัน จบการประมูล 206,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 18,000 บาท
 7. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ LEXUS จำนวน 1 คัน จบการประมูล 1,120,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 750,000 บาท
 8. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ PORSCHE จำนวน 1 คัน จบการประมูล 3,230,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 2,950,000 บาท
 9. รถไถ ยี่ห้อ NEW HOLLAND รุ่น 6610 สีฟ้า จำนวน 1 คัน จบการประมูล 210,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 90,000 บาท
 10. รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮีโน่ รุ่น – สีขาว จำนวน 1 คัน จบการประมูล 740,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 450,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 25/2562 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองแท่ง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และพระเครื่อง จำนวน 157 รายการ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สินครั้งต่อไป สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามได้ที่

 • เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
 • สายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ