กรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ วันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)

นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ วันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019) ” โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ  ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้น และอาคารคัคณางค์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การจัดงานวันไข่โลกในปีนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ การสนับสนุนของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ตลอดจนผู้ประกอบในห่วงโซ่การผลิตไข่ไก่ กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และโรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้คนไทยเห็นคุณประโยชน์การบริโภคไข่ที่มีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนประชาชน ทุกเพศ ทุกวัน สามารถบริโภคไข่ไก่ได้ทุกวัน และภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดรายการ Guru Talk โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาบอกเล่าเรื่องราวของไข่ไก่ ร่วมเล่นเกมส์รับรางวัล กิจกรรมแจกไข่ฟรีเพียงแค่สแกนคิวอาร์โค๊ดเข้าร่วมงาน กิจกรรมยาเก่าแลกไข่ใหม่ จำหน่ายไข่สดและไข่แปรรูปในราคาพิเศษ