อนุทิน เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พายเรือเพื่อเจ้าพระยา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะ 10 จังหวัด เส้นทางจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการปีที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการปีที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2562 ว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง โดยการพายเรือเก็บขยะตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มต้นจากปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ สิ้นสุดที่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ รวม 10 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง รักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ปัจจุบันปัญหาขยะทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล และสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างมาก โดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายนับพันปี ส่งผลให้แต่ละปีมีสัตว์น้ำในทะเลจำนวนมากตายจากขยะพลาสติกเหล่านี้ อาทิ ปลาวาฬ เต่า ซึ่งขยะพลาสติกจะสลายเป็นไมโครพลาสติก เข้าสู่ตัวสัตว์ทะเลที่จะนำมาเป็นอาหาร ทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา จากการจัดอันดับประเทศที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุด ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก ร้อยละ 80 ของขยะมาจากแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่อ่าวไทย ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จึงเป็นแม่น้ำที่มีขยะไหลลงทะเลมากที่สุดด้วย

“ขอให้ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ  เอกชน และประชาชน ร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง คืนความใสสะอาดสู่แหล่งน้ำ คืนชีวิตให้สัตว์น้ำ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม” นายอนุทินกล่าว