“เฉลิมชัย” ลั้นฆ้อง เตรียมรับมืออุทกภัยภาคใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ เตรียมติวเข้มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน สั่งจับตาเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมเดิม พร้อมปล่อยคาราวานเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องมือต่างๆ ไปประจำในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม หวังรับมือเต็มอัตราศึก

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในระยะนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนลดลงและเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาค สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกชุกหนาแน่น ประกอบกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนทุกพื้นที่ โดยเฉพาะขณะนี้ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนในอีกไม่กี่วันนี้ ได้สั่งการให้กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตลอดในช่วงฤดูฝนนี้

กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน โดยได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด และให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้เร็วที่สุด รวมไปถึงการตรวจสอบอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด ปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน    แต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการทำงานร่วมกับกับผู้ว่าราชการจังหวัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีกำหนดการจะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ จะได้ร่วมกิจกรรมปล่อยคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องผลักดันน้ำ ประจำไว้ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว

****************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์