ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ย่านฐานทัพอากาศดอนเมือง บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาท่อประธานที่แตกรั่วชั่วคราว บริเวณหมู่บ้านบัณฑิตโฮม และครัวการบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ในคืนวันนี้ (วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ถนนจันทรุเบกษา ถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
  • ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยก คปอ. ถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562

การประปานครหลวง