อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบระบบสูบน้ำโรงเรียนวัดตโปทาราม เพื่อช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและชุมชน

อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบระบบสูบน้ำโรงเรียนวัดตโปทาราม บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบเครื่องสูบน้ำพร้อมอาคาร ให้แก่โรงเรียนวัดตโปทาราม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งมีที่ตั้งติดกับสถานีสูบน้ำบางพระ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระไหลเข้าท่วม ประสานงานร่วมกับโครงการชลประทานชลบุรี เกิดโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำเพื่อให้เป็นประโยชน์ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับอาคารเรียน สื่อการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในปี 2561 เป็นต้นไป ในบริเวณโรงเรียนวัดวัดตโปทารามและชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี