ผู้ประกันตนอยู่ต่างประเทศ “Hello” ถามงานประกันสังคม ได้แล้วที่เบอร์ +662 059 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

        ประกันสังคม จัดให้ผู้ประกันตนอยู่ต่างประเทศสอบถามข้อมูลประกันสังคมผ่าน สายด่วน 1506 กระทรวงแรงงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ +662 059 1506 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ เลขาธิการ สปส.เผย รมต.แรงงานมีนโยบายช่วยผู้ประกันตนประหยัดค่าใช้จ่าย “โทรฟรี”สายด่วน 1506 คอยฟังข่าวดีเร็ว ๆ นี้

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายในการยกระดับสายด่วน 1506 ให้สามารถเป็นเครือข่ายหลักและเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์สายด่วนอื่นของกระทรวงแรงงานได้ทั่วประเทศ รวมถึงผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกันตนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ ให้สามารถใช้บริการสายด่วน 1506 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ โดยสามารถให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ และแนะนำ ข้อปฏิบัติให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ซึ่งจากการดำเนินงานในขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1506 โดยได้เปิดระบบโทรทางไกลระหว่างประเทศ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ +662 059 1506 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ที่อยู่ต่างประเทศที่ต้องการติดต่อสามารถสอบถามข้อมูลงานประกันสังคมได้อย่างรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (สำหรับค่าบริการขึ้นอยู่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์) อย่างไรก็ดี พลตำรวจเอก อดุลย์   แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือผู้ประกันตนโดยไม่คิดค่าบริการในการ   ติดต่อสายด่วน 1506 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับ กสทช. คาดว่าจะได้รับข่าวดีในเร็วๆ นี้

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันผู้ประกันตน ผู้ใช้บริการ โทรเข้ามาที่สายด่วน 1506 เฉลี่ยเดือนละ 200,000 สาย ซึ่งสายด่วน 1506 นั้น ให้บริการข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงแรงงานด้วย โดยร้อยละ 80 ของสายที่โทรสอบถาม จะเป็นการสอบถามเรื่องประกันสังคมโดยช่วงเวลาที่มีสายสอบถามเข้ามาคับคั่งในวันเวลาราชการตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. มีสายเข้าน้อยในช่วงเย็น กลางคืนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อย่างไรก็ตามขอประชาสัมพันธ์ให้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถโทรศัพท์สอบถามได้หลังเวลาราชการ หรือช่วงเย็นหลังเลิกงานได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และลดความคับคั่งของศูนย์บริการข้อมูล 1506 จึงขอย้ำให้ผู้ประกันตนสามารถโทรเข้าสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

…………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม