กฟผ. ร่วมกับ กระทรวง.ศธ สนง.อาชีวศึกษา และพันธมิตร ปล่อยคาราวานกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ฯ

กฟผ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และพันธมิตร จ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปล่อยคาราวานกระทรวงศึกษาธิการ “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” โดย กฟผ. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 200,000 บาท ซื้อเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้า เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ฯ ต่อไป

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปล่อยคาราวานกระทรวงศึกษาธิการ “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 200,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้า โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบและส่งมอบต่อให้ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในฐานะประธานกรรมการอาชีวศึกษา จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม กฟผ. ห่วงใยและติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยอย่างใกล้ชิด โดยสนับสนุนและช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานี ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา และพันธมิตร เข้าช่วยเหลือประชาชน ทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งของสาธารณประโยชน์ รวมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า บำบัดน้ำเน่าเสีย ส่งทีมแพทย์เฉพาะกิจและทันตแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาและดูแลสุขภาพอนามัย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอุบลฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว