ปภ.แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด – ลดเสี่ยงอุบัติภัยจมน้ำ…เพิ่มความปลอดภัยในช่วงปิดเทอม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ป้องกันอุบัติภัยจากการจมน้ำ โดยหากพาบุตรหลานเที่ยวทะเล เล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ควรเตรียมความพร้อม ตรวจสอบสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม และจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็น ไม่ปล่อย ให้เด็กลงเล่นน้ำตามลำพัง ควรสวมเสื้อชูชีพหรือใช้ห่วงยางอย่างถูกวิธี และเลือกเล่นน้ำบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติภัยจากการจมน้ำ

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ระยะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะพาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งการท่องเที่ยวทะเล การเล่นน้ำในสระว่ายน้ำ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ มักมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยทางน้ำหรือเด็กจมน้ำเสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธ ารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการพาเด็กท่องเที่ยวแหล่งน้ำต่างๆ อย่างปลอดภัย ดังนี้ กรณีพาบุตรหลานไปเที่ยวทะเล ควรตรวจสอบสภาพอากาศ โดยติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศแจ้งเตือนคลื่นซัดฝั่ง พายุลมแรงหรือฝนตกหนักควรงดการลงเล่นน้ำในบริเวณดังกล่าว รวมถึงจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ห่วงยาง เสื้อชูชีพ และสวมใส่เสื้อชูชีพหรือใช้ห่วงยางอย่างถูกวิธี เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเป็นตะคริว จะได้สามารถลอยตัวในน้ำรอการช่วยเหลือ อีกทั้งควรเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึก กระแสน้ำไหลวน มีคลื่นสูงซัดฝั่ง บริเวณที่มีป้ายหรือธงสัญลักษณ์เตือนอันตราย ควรดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด โดยให้เด็กสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่เล่นน้ำ ไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่บริเวณชายหาดตามลำพัง รวมถึงไม่ให้เด็กเล่นน้ำในพื้นที่หรือช่วงเวลาเสี่ยงอันตราย หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำ และไม่เล่นน้ำทะเลติดต่อกันเป็นเวลานาน กรณีพาเด็กไปว่ายน้ำที่สระน้ำ ควรเลือกสระน้ำที่ได้มาตรฐาน และคอยดูแลเด็กตลอดเวลา หากเป็นเด็กเล็กต้องมีผู้ใหญ่ว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆ ในระยะแขนเอื้อมถึง หากเป็นเด็กโตควรดูแลให้อยู่ในสายตาตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัย ผู้ปกครองควรมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ชีพในเด็กขั้นพื้นฐาน กรณีเด็กเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ควรปล่อยเด็กลงเล่นน้ำคนเดียว ก่อนลงเล่นน้ำควรสังเกตป้ายเตือนอันตรายต่างๆ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การเพิ่มความระมัดระวังของผู้ปกครอง รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์นิรภัยที่ได้มาตรฐาน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็ก และเพิ่มความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำ

…………………………………..