กรมชลฯ ร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เตรียมรับมือป้องกันก่อนเกิดภัย

วันที่ 7ต.ค.62 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้าร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ครั้งที่6/2562 เพื่อหารือกรอบการทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ในการเตรียมรับมือป้องกันก่อนเกิดภัย ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น2 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน(6 ต.ค.62) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาณน้ำรวมกัน 26,925 ล้าน ลบ.ม. เป็นน้ำใช้การได้ 25,213 ล้าน ลบ.ม. สำหรับปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณรวมกัน 12,169 ล้าน ลบ.ม. เป็นน้ำใช้การได้ 5,473 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 29 จังหวัด แต่ยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งในจังหวัดยโสธร และอุบลราชธานี ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ กรมชลประทาน ได้เข้าเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง พร้อมสำรวจซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุด ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ กรมชลประทาน ได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยภาคใต้ทั้งหมด 75 จุด ใน 16 จังหวัด และเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักร อาทิ เครื่องสูบน้ำจำนวน 453 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำจำนวน 300 เครื่อง รถแทรกเตอร์และรถขุดจำนวน 108 คัน เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆอีกจำนวน 245 หน่วย บริเวณพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือหากเกิดอุทกภัยได้ทันที

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นประธานการประชุมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี2562 พร้อมเปิดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี2562 “ ปล่อยขบวนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์