รมช.มนัญญา เปิดงาน “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ” สร้างความตื่นตัวของผู้คน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ” ณ อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ จังหวัดอยุธยา ว่า กิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อชวนคนไทยให้เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ โดยจะมีการพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2562 นี้ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่จังหวัดนครสวรรค์ไปจนถึงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายก่อนที่แม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลลงอ่าวไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการทิ้งขยะลงทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยขยะประมาณ 80% มาจากแม่น้ำสายต่าง ๆ ที่ไหลลงอ่าวไทย ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นแม่น้ำที่มีขยะไหลลงอ่าวไทยมากที่สุด

นางสาวมนัญญา กล่าวต่อไปว่า การพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาในครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้คนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 10 จังหวัด ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะลงในแม่น้ำ และนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 24 ตุลาคมที่จะมาถึงนี้ จะมีพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค จึงยิ่งเป็นวาระสำคัญที่พี่น้องคนไทยสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จะได้ช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมการสำหรับพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งที่คนไทยทุกคนเฝ้ารอคอย

อย่างไรก็ตาม การให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง การมีมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญถึงปัญหาขยะ และการให้ความร่วมมือกันบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร จะนำมาสู่การแก้ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่และปัญหาขยะในแม่น้ำได้อย่างยั่งยืน จึงเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะสร้างความตื่นตัว ไม่เพียงแค่พี่น้องสองฝั่งเจ้าพระยาทั้ง 10 จังหวัด แต่จะสร้างความตื่นตัวของผู้คนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและลำคลองทุกสายของประเทศไทย และจะนำไปสู่การแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเลไทยจนสำเร็จลุล่วงต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการช่วยกันสร้างจิตสำนึกในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย ซึ่งนอกจากขยะทั่วไปแล้ว ยังมุ่งหวังให้เกษตรกรและประชาชนเห็นถึงโทษของการใช้สารพิษต่าง ๆ ซึ่งจะไหลจากพืชสวนไร่นาลงสู่แม่น้ำลำคลอง จึงต้องการให้เลิกใช้สารเคมีต่าง ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน