รมว.เกษตรฯ เปิดงานครบรอบ 54 ปี สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.)

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 54 ปี สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) และมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ โดยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่น”ในด้าน”ส่งเสริมเกษตรกร สร้างสรรค์เกษตรกรรมไทย” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร