รฟม. ขานรับมาตรการบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน กำชับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสายดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง

ตามที่ กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดยให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัตินั้น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โดยได้กำชับและสั่งการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ทุกโครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น ดังนี้

  • การปล่อยละอองน้ำระบบ High Pressure เพื่อกำจัดฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง
  • การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าและถนนสาธารณะ ด้วยรถกวาดดูดฝุ่นและการฉีดล้างถนน
  • การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
  • การปิดคลุมกระบะรถบรรทุกและการปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด
  • การหมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
  • การพิจารณาคืนพื้นผิวจราจร โดยให้ปิดช่องจราจรการก่อสร้างที่จำเป็น ไม่ให้ใช้พื้นที่เกาะกลางเป็นกองวัสดุ
  • ประสานตำรวจจราจรตามแนวพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการจัดจราจร

ทั้งนี้ รฟม. ใคร่ขอเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์ โดยประชาชนสามารถนำรถยนต์ไปจอดอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า MRT ซึ่งจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองและบรรเทาปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

………………………………………….