ธ.ก.ส. ร่วมงาน Money Expo อุดรธานี ครั้งที่ 7

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมเปิดงาน Money Expo อุดรธานี ครั้งที่ 7 โดย ธ.ก.ส. นำสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings   เงินฝากออมดีมีทุน เงินฝาก A-Savings ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการต่าง ๆ เปิดให้บริการภายในงาน พร้อมมอบของที่ระลึกอีกมากมายเมื่อทำธุรกรรมภายในบูธ ธ.ก.ส. ในระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดอุดรธานี

………………………………….